Kim cương Bit

Kim cương Bit

Kim cương bit--bề mặt thiết; ngâm tẩm

Mô tả

Nếu bạn đang tìm kiếm Trung Quốc kim cương bit với công nghệ cấp bằng sáng chế và chất lượng cao kim cương bit để bán ở Trung Quốc từ kim cương chuyên nghiệp chút cung cấp và nhà máy sản xuất, xin vui lòng liên hệ với ngành công nghiệp Rejee.

Phạm vi ứng dụng

Thích hợp cho khoan hoạt động trong môi trường để hình thành cực kỳ khó khăn (f = 7-18), không phù hợp cho đội hình fissured, bị gãy.

Tính năng

Bề mặt đặt đoạn có khả năng hoạt động tuyệt vời ở phạm vi rộng của đội hình. Các bit cung cấp hiệu suất khoan cao ngay cả trong điều kiện khoan rất khó. Hiệu suất khoan tối ưu có thể thu được bằng cách chọn bit với cấu hình tương ứng, chẳng hạn như hình Vương miện và công thức ma trận, để phù hợp với sự hình thành đá.

Ngâm tẩm bit có khả năng hoạt động tuyệt vời trong một loạt các hình. Các bit cung cấp dịch vụ lâu đời và cao khoan hiệu quả trong một loạt các khoan điều kiện và họ là đơn giản để hoạt động. Hiệu suất khoan tối ưu có thể thu được bằng cách điều chỉnh kim cương kích thước và nồng độ, độ cứng của hình dạng ma trận và Vương miện.

Hot Tags: kim cương chút, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng cao, để bán, với cấp bằng sáng chế công nghệ

sản phẩm liên quan

Yêu cầu thông tin

Sản phẩm Hiển thị